logo_holografia   hologramy_pl hologram_niem hologramy_en
motyw_hologram
 

Oferta

HOLOGRAMY EXPRESS

HOLOGRAMY ZDRAPKI

HOLOGRAMY HOT-STAMPING

ETYKIETY PLOMBOWE

ETYKIETY INFORMACYJNE, KODY KRESKOWE

HOLOGRAMY SPECJALISTYCZNE

DRUKI ZABEZPIECZONE, BILETY

PERSONALIZACJA LASEROWA

Ważne oświadczenie
czytaj ->


Certyfikaty

iso
lista

W RAMACH ZREALIZOWANEGO PROJEKTU PN. "WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W FIRMIE HOLOGRAFIA POLSKA S.C. ORAZ WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK POLSKI" ZAKUPIONO TECHNOLOGIĘ FIRMY VIDEOJET 

Informacje techniczne - Technologie

Kompozycje siatek dyfrakcyjnych (grating elements)
Obrazy lub kompozycje graficzne, wypełnione siatkami dyfrakcyjnymi (czyli zbiorami równoległych, jednorodnych prążków) uginającymi światło padające w różnych kierunkach. Efektem jest kontrastowy, dobrze widoczny w każdych warunkach element, którego wartość zabezpieczająca zależy przede wszystkim od precyzji wykonania, gdyż sama technologia jest znana bardzo szeroko.

Hologram siatkowo-kropkowy (dot-matrix)
Elementy te wykonywane są przy pomocy sterowanych komputerem urządzeń laserowych i składają się z pixeli będących siatkami dyfrakcyjnymi o jednakowym kształcie, zazwyczaj okrągłym lub kwadratowymi wielkości zwykle w granicach 0,25 - 0,0625 mm (co odpowiada rozdzielczości 100-400 dpi.); w niektórych firmach rozdzielczość dochodzi do 600 dpi.
Technika ta jest dość młoda, jednakże bardzo szeroko rozpowszechniona, a wartość zabezpieczająca elementów wykonanych przy jej pomocy zależy głównie od rozdzielczości urządzenia i jakości projektu graficznego.

Hologram Kinematyczny (kinematic effect)
Elementy składające się z odpowiednio ułożonych obszarów, wypełnionych albo siatkami dyfrakcyjnymi albo strukturami holograficznymi.
Przedstawione na elemencie obiekty graficzne widoczne są na ogół w płaszczyźnie hologramu, przy poruszaniu elementem zmieniają położenie, kształt lub wielkość w mniej lub bardziej płynny sposób.
Rozdzielczość graficzna takich elementów dochodzi maksymalnie do 1600 dpi (tylko w bardzo drogich elementach przeznaczonych wyłącznie do zabezpieczenia banknotów i dokumentów takich jak paszporty, wizy, czy prawa jazdy). Element zawierający efekty kinematyczne jest na ogół łatwy do identyfikacji oraz dość trudny do podrobienia, gdyż technikę tę opanowało (w różnym stopniu) stosunkowo niewiele firm.

KineMax Technologia stosowana przez nas do zabezpieczeń profesjonalnych.
Opracowany przez parę polskich naukowców - Pawła Stępnia i Remigiusza Gajdę, element składający się z pixeli, które są hologramami syntetycznymi, będący uogólnieniem elementów kinematycznych. Rrozdzielczość wynosi standardowo 4000 dpi, maksymalna sięga 12000 dpi.

Rozdzielczość graficzna elementów KineMax wynosi standardowo do 4000 dpi, co umożliwia zastosowanie do projektowania tych elementów technik używanych przy wytwarzaniu papierów wartościowych (guiloche, mikrodruku, różnego typu elementy ukryte).
Jednocześnie możliwe jest wykonanie elementów zawierających dowolne obrazy trójwymiarowe, zaprojektowane przy pomocy komputera.

Przy obecnym stanie rozwoju techniki element ten nie jest możliwy do podrobienia, a wszelkie imitacje byłyby łatwo wykrywalne gołym okiem.


holografia polska s. c.
Seweryn Malinowski, Andrzej Selaszuk 55-070 Pietrzykowice k/Wrocławia ul. Smolecka 22
Telefony: +48 (0-71) 316 17 33, +48 (0-71) 316 17 34, +48 (0-71) 316 17 31